מהפכת "המשכנתא השניה"

חקיקה חדשה ודרמטית, שנכנסה לתוקף באפריל 2017, משנה באופן משמעותי את יכולת המינוף של נכסים, לרבות נכסי נדל"ן.

הכנסת אישרה את "החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה), התשע"ז–2017".

החוק כולל סעיפים רבים המסייעים לפתוח את שוק האשראי בישראל לתחרות ולהקטין את השליטה של הבנקים בענף.

במסגרת החקיקה החדשה, נוסף סעיף 7ח לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), המשפיע על אפשרויות המינוף של נכסי נדל"ן.

להלן ציטוט הסעיף הרלבנטי שאושר:

סעיף 7ח לחוק איסור סירוב בלתי סביר לרישום שעבוד נוסף ומימושו

מעתה, על בנק המחזיק במשכנתא ראשונה על נכס, נאסר לסרב (בלא סיבה סבירה) לרישום ולמימוש של משכנתא שניה על הנכס.

בכך נפתחת לרוכש או בעל דירה האפשרות למינוף גבוה יותר מ-50% של הנכס, ולמלווים חוץ-בנקאיים עוגנה המשכנתא השניה כבטוחה פוטנציאלית ממשית להחזר הלוואתם.

איתנו ב- קח Loan, תוכלו להשתתף במהפכת המשכנתא השניה, ולקבל משכנתא נוספת לדירה קיימת או חדשה. למידע נוסף >>