קח משכנתא שניה

קבל מימון של עד 90% על דירה בישראל

המדינה מגבילה את הבנקים במשכנתאות במתן מימון לרוכשי ובעלי דירות כדלקמן:

  • לדירה להשקעה בגובה של עד 50% בלבד משווי הנכס
  • לדירה ראשונה בגובה של עד 75% בלבד משווי הנכס
  • למשפרי דיור בגובה של עד 70% בלבד משווי הנכס
  • להלוואה לכל מטרה בגובה של עד 50% בלבד משווי הנכס

רוכשים ובעלי דירות המעוניינים במינוף גבוה יותר נותרים למעשה ללא מענה לצרכיהם.

כאן אנחנו נכנסים לתמונה. מיזם קח Loan שם לו למטרה לעזור לציבור הישראלי למנף דירה עד לגובה של 90% משוויה, באמצעות שילוב של משכנתא ראשונה מבנק, ומשכנתא שניה בשיטת ההלוואות החברתיות הפופולרית.

הלוואות המשכנתא השניה* ניתנות לתקופה של 4-12 שנים, לארבעה סוגי לווים:

  1. בעלי דירה קיימת למגורים/השקעה שיש עליה משכנתא מבנק והמעוניינים בהלוואה נוספת, יוכלו לקבל עד 80% מימון משווי הדירה שברשותם, יחד עם המשכנתא מהבנק
  2. משקיעים העומדים לרכוש דירה להשקעה יוכלו לקבל מימון של עד 80% משווי הדירה הנרכשת להשקעה, בשילוב עם המשכנתא מהבנק
  3. רוכשי דירת מגורים ראשונה ומשפרי דיור יוכלו לקבל מימון של עד 90% משווי הדירה הנרכשת, בשילוב עם המשכנתא מהבנק
  4. בעלי דירת מגורים עם משכנתא הנמוכה מ- 50% משוויה יוכלו להצטרף לתכנית הדגל "מבעל דירה למשקיע נדל"ן" ולקבל משכנתא של עד 80% משווי דירתם + שווי הדירה להשקעה שירכשו

 

*בכפוף לאישור החברה המלווה, ולרישום משכנתא שניה על הדירה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל