משכנתא נוספת לדירה שבבעלותך

מנף את הדירה שלך עד 80% משוויה

יש לך דירה עם משכנתא, ואתה מעוניין לקבל עליה הלוואה נוספת לכל מטרה, מבלי לפרוע את ההלוואה הקיימת מהבנק?

באפשרותך לקבל על דירה קיימת שיש עליה משכנתא מבנק, הלוואה נוספת באמצעותנו, כך שיחד עם ההלוואה של הבנק יגיע המינוף הכולל לגובה עד 80% מערכה.

ההלוואה הנוספת כרוכה בהסכמת הבנק בעל המשכנתא הראשונה על הדירה לרישום שעבוד שני על הדירה.